Quy định về in nhãn mỹ phẩm

Trước khi in nhãn mỹ phẩm, bạn ần nắm rõ các quy định hiện hành theo đúng luật Việt Nam. Các thông tin ghi trên tem và nhãn dán lọ nước hoa, hộp trang điểm … phải nêu rõ các thông tin cơ bản nhất của mỹ phẩm để minh bạch với người tiêu dùng và là căn cứ cho việc xin cấp giấy phép lưu hành an toàn.

Sau đây, chúng tôi sẽ tóm lược các quy định về ghi nhãn mỹ phẩm trong Thông tư 06/2011/TT-BYT và Nghị định số 89/2006/NĐ-CP một cách dễ hiểu để các bạn có thể nhanh chóng nắm bắt hơn nhé

thông tin cần ghi trên nhãn dán mỹ phẩm

Quy định về in tem và ghi nội dung nhãn dán mỹ phẩm

Nội dung in trên nãn mác của mỹ phẩm gồm có các thông tin bắt buộc phải in trên nhãn chính và nhãn phụ trước khi gắn lên sản phẩm, bao gồm ngôn ngữ, kích thước và nơi gắn nhãn mác.

Có thể bạn quan tâm : Quy định bắt buộc về nhãn chính – nhãn phụ

1.  Nội dung của nhãn chính 

Nhãn chính ( hay là Nhãn gốc) của mỹ phẩm nhập khẩu, trước khi về Việt Nam, nếu loại bao bì đóng gói là dạng khó in ấn như nhãn chai nước hoa thì bắt buộc phải ghi rõ : Tên sản phẩm và Số lô sản xuất. Còn lại, nhãn chính cần có các thông tin sau đây trước khi nhập về Việt Nam:

 • Tên mỹ phẩm
 • Định lượng cụ thể
 • Ngày sản xuất và Hạn sử dụng
 • Thông tin về thành phần
 • Thông tin, cảnh báo vệ sinh, an toàn, sức khỏe (nếu có)
 • Hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn bảo quản
 • Nguồn gốc Xuất xứ của sản phẩm

2. Thông tin bắt buộc in trên nhãn phụ

Cũng giống các loại hàng khóa nhập khẩu khác, tem và nhãn phụ của mỹ phẩm cũng cần thể hiện những thông tin sau :

 • Tên và chức năng của sản phẩm
 • Hướng dẫn sử dụng( nếu nhãn mỹ phẩm chưa thể hiện rõ cách sử dụng của sản phẩm)
 • Thành phần công thức theo danh pháp quốc tế
 • Tên nước sản xuất;
 • Tên và địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm phân phối mỹ phẩm ra thị trường
 • Định lượng thể hiện bằng khối lượng hoặc thể tích, theo hệ mét và hệ đo lường Anh;
 • Số lô sản xuất;
 • Ngày sản xuất hoặc hạn dùng phải. Nếu cần có thể in thêm điều kiện chỉ định cần tuân thủ để đảm bảo sự ổn định của sản phẩm. Với những sản phẩm có độ ổn định dưới 30 tháng, bắt buộc phải ghi ngày hết hạn;
 • Lưu ý về an toàn khi sử dụng;

Ngoài ra, các tổ chức, cá nhân được phép ghi những nội dung khác trên nhãn dán mỹ phẩm nhưng phải đảm bảo thông tin trung thực, chính xách, không được trái với quy định của pháp luật và phải đảm bảo trung thực, chính xác.

3. Về ngôn ngữ ghi nhãn chai lọ mỹ phẩm

Riêng 3 thông tin sau đây phải trình bày bằng tiếng Việt (còn các nội dung bắt buộc khác có thể ghi bằng tiếng Anh học tiếng Việt) :

 • Hướng dẫn sử dụng
 • Tên và địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường
 • Những thông tin về an toàn khi sử dụng

Quy định về kích thước, hình dạng tem nhãn của mỹ phẩm

 • Được phép tự xác định kích thước của nhãn đảm bảo thông tin trên nhãn dễ đọc, trung thực, rõ ràng, chính xác và phản ánh đúng tính năng của sản phẩm
 • Màu sắc của chữ, số, hình hình ảnh, dấu hiệu, ký hiệu trên nhãn phải rõ ràng. Màu sắc của chữ và số phải tương phản với nền của nhãn.

Từ hướng dẫn này, Các công ty mỹ phẩm có thể thiết kế nhãn mác theo mọi yêu cầu của các chiến dịch tung sản phẩm để có được lợi thế cạnh trang và đam bảo doanh số cần thiết.

Vị trí dán tem nhãn trên mỹ phẩm

 • Tem nhãn phải được dán tại vị trí có thể quan sát rõ các nội dung đã được in ấn một cách dễ dàng và đầy đủ
 • Nếu vỏ hộp mỹ phẩm có dán tem niêm phong, không thể mở ra được thì bên ngoài phải có tem nhãn phụ trình bày đầy đủ các nội dung bắt buộc như nhãn chính đã dán trên chai mỹ phẩm